-15% ZNIŻKI na cały serwis! -15% ZNIŻKI! Kupon: CH2024

Ostrzeżenie prawne

Zgodnie z art. 5 Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, informujemy:

Firma, która jest właścicielem tej strony internetowej, to:
Nazwa firmy: Caphunters, S.L.
CIF: B99537805
Adres: Pablo Neruda Número 15, Planta 4º, Puerta A
Adres emailowy: cs@caphunters.com
Rejestr handlowy: Sociedad de responsabilidad limitada española inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 4376, Folio 212, Hoja Z-64820, Inscripción 1º.

Warunki ogólne

A) Cel ogólnych warunków

Celem niniejszych Warunków Generalnych jest uregulowanie warunków użytkowania i korzystania ze strony internetowej caphunters.com (dalej CAPHUNTERS), której działalnością jest sprzedaż akcesoriów modowych.

Samo korzystanie z serwisu internetowego określa stan Użytkowników, którzy oświadczają, że znają i akceptują bez zastrzeżeń i wyjątków wszystkie Warunki Generalne określone w niniejszym dokumencie.

CAPHUNTERS zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji każdego z obowiązków określonych w niniejszych Warunkach Generalnych, bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Podobnie zastrzega sobie możliwość restrukturyzowania, modyfikowania lub usuwania wszelkich informacji, usług lub treści zawartych w tej stronie internetowej bez konieczności uprzedniego powiadomienia.

B) Prawa i obowiązki użytkownika

Strona internetowa jest bezpłatna i i ma charakter publiczny, a każdy użytkownik może uzyskać dostęp do wyświetlanych informacji. CAPHUNTERS zastrzega sobie niektóre usługi oferowane Zarejestrowanym Użytkownikom poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracji Użytkownika, który jest dostępny dla każdego użytkownika.

Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się do zgodnego z prawem korzystania z Kodów Dostępu, jak również do nieudostępniania ich osobom trzecim. I zobowiązuje się do rzetelnego i jak najszybszego poinformowania CAPHUNTERS o utracie lub kradzieży Kodów Dostępu, a także o ryzyku uzyskania do nich dostępu przez osoby trzecie.

C) Warunki sprzedaży

Złożenie zamówienia w Internecie oznacza akceptację niniejszych Warunków Generalnych.

Cena wyświetlana przez cały czas przy produkcie zawiera podatki i zawsze odnosi się do zamówień złożonych w Internecie. CAPHUNTERS zastrzega sobie prawo do zmiany ceny bez uprzedzenia, a także usunięcia katalogu produktów, jakiegokolwiek elementu lub wprowadzenia nowych.

Koszty wysyłki i jej przygotowania zostaną opłacone przez klienta i zostaną wyraźnie sprecyzowane w koszyku oraz w zamówieniu.

Za zakupione produkty należy zapłacić po złożeniu zamówienia za pomocą jednej z wybranych form zapłaty , które zostaną wyszczególnione w procesie zakupu, zgodnie z warunkami płatności każdego klienta.

Czas dostawy będzie zależny od miejsca przeznaczenia przesyłki, a w każdym przypadku liczy się od momentu otrzymania przez CAPHUNTERS zapłaty za zamówienie. Ten czas dostawy będzie przybliżony w procesie zakupu i może zależeć od wybranej formy wysyłki, która zostanie również ujawniona w procesie zakupu

W przesyłkach międzynarodowych (poza Hiszpanią) stan odbioru przesyłki może wymagać uiszczenia podatków i/lub opłat celnych, które nie są wliczone w cenę zamówienia. Każdy klient ma obowiązek zapoznania się z tymi warunkami.
Incoterm stosowany do naszych przesyłek międzynarodowych to CPT.
Jeśli nie zostanie uiszczona opowiadająca opłata celna zgodnie z decyzją klienta paczka zostanie uznana za porzuconą i nie zwróconą, a co za tym idzie , kwota zamówienia nie zostanie zwrócona.

W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dostawy, koszty przesyłki nie zostaną zwrócone w przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki.

W przypadku, gdy odbiorca nie odbierze przesyłki, odrzuci ją lub nie odbierze w odpowiednim punkcie dostawy, koszty wysyłki nie zostaną zwrócone.

Klient może częściowo lub całkowicie zrezygnować z zamówienia, o ile towar nie został wysłany.

CAPHUNTERS nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania użytkownikowi lub osobom trzecim za skutki użytkowania produktu, bezpośrednie lub pośrednie szkody, wypadki poniesione przez ludzi, uszkodzenie mienia nie związanego z produktem, utratę dochodu lub zysku lub szkody powstałe w wyniku uszkodzenia.

CAPHUNTERS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy typograficzne lub merytoryczne w charakterystyce produktów, które mogą czasami wystąpić, i podobnie jak ceny, te właściwości mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Polityka prywatności

W związku z przestrzeganiem Ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe podane przez Ciebie w dowolnych formularzach zawartych w niniejszym serwisie (caphunters.com) są zawarte w plikach komputerowych będących własnością i będących w posiadaniu CAPHUNTERS i będą przetwarzane przez zautomatyzowane metody, których jedynym celem jest umożliwienie administracyjnego zarządzania naszymi stosunkami handlowymi.

Użytkownik wyraźnie upoważnia CAPHUNTERS, aby wszelkie dane uzyskane na tej stronie internetowej w celu rozwoju stosunków handlowych między obiema stronami mogły być przekazywane osobom trzecim w celu lepszej realizacji ich usług - przewoźnikom, instalatorom, podmiotom finansowym itp.- . We wszystkich przypadkach będą to te, które są absolutnie niezbędne do przeprowadzenia określonej działalności. Podobnie użytkownik upoważnia CAPHUNTERS do wykorzystania otrzymanych danych w celu prowadzenia kampanii informacyjnych i akcji promocyjnych dotyczących produktów lub usług, które mogą go zainteresować

W dowolnym momencie możesz skorzystać z praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, przyznanych przez aktualną ustawę 15/1999 o ochronie danych, po powiadamiając nas jedynie pocztą lub e-mailem:

Caphunters, S.L.
C/ Pablo Neruda 15
50018 Zaragoza
cs@caphunters.com

Plik komputerowy zawierający wszystkie te dane jest zarejestrowany w Agencji Ochrony Danych Osobowych (APD) i zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich specyfikacji i wymagań, które Agencja zobowiązuje na mocy Ustawy Organicznej 15/1999 o Ochronie Danych Osobowych:

  1. Uzyskać dane zgodnie z prawem.
  2. Poproś o zgodę właścicieli danych, informując o pochodzeniu danych, które posiadamy, tożsamości osoby odpowiedzialnej za ich przetwarzanie, celu tej usługi i prawach, które Cię wspierają (informacje, dostęp, sprostowanie i anulowanie).
  3. Poinformuj w momencie wprowadzania danych, że będą one przechowywane i przetwarzane w sposób automatyczny w celu realizacji opisanych usług, za pomocą co najmniej jednego linku do niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI.
  4. Dane powinny być adekwatne, stosowne i nienadmierne w stosunku do celu, w jakim zostały pozyskane.
  5. Dane nie mogą być wykorzystane do celów innych niż te, dla których zostały zebrane, opisane w niniejszej POLITYCE PRYWATNOŚCI.
  6. Dane maja być usunięte, w momencie gdy już nie są już potrzebne.
  7. Zastosować środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa tych danych i uniknięcia zmiany, utraty i nieuprawnionego przetwarzania.

W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu Twoje dane mają zostać przekazane osobom trzecim, będzie ona zobowiązana umową do jak najszybszego poinformowania Cię o tym fakcie, o celu pozwolenia, że ​​Twoje dane zostały przez nas przekazane, a także w celu dalszego gwarantowania Twoich praw dostępu, modyfikacji i anulowania. Powiadom nas przypadku, gdy pod żadnym pozorem nie chcesz, aby Twoje dane zostały przekazane osobom trzecim.

CAPHUNTERS zastrzega sobie prawo do zmiany POLITYKI PRYWATNOŚCI lub warunków korzystania z naszych usług w celu dostosowania do obowiązujących przepisów lub z innych powodów, dla których użytkownikowi tej strony internetowej zaleca się okresowe przeglądanie tej strony, ponieważ korzystanie z niej przez użytkownika będzie rozumiane jako akceptacja POLITYKI PRYWATNOŚCI lub obowiązujących w tym czasie warunków korzystania.

Responsable de datos: Caphunters, S.L. es el responsable del tratamiento de los datos y ficheros automatizados de la entidad con su NIF: B99537805 Dir. postal: Calle Maria de Luna 11, Nave 4, C.P. 50.018 (Zaragoza) España. Correo elect: cs@caphunters.com

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
  • - Los datos solo se cederán a terceros, organismos públicos, juzgados y tribunales y en los casos en que exista una obligación legal.
  • - A ficheros de solvencia patrimonial en casos de impago, y entidades de prevención de fraude.
  • - A prestadores de servicios que actúan como encargados de tratamiento de datos, servicios informáticos y asesoría de documentación contable y fiscal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CAPHUNTERS estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios Una vez extinguida la relación contractual, mantendremos sus datos bloqueados durante los plazos de prescripción legal, que con carácter general es de 10 años, por aplicación de la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Polityka plików cookie

Rodzaje używanych "plików cookie"

Ta strona korzysta zarówno z tymczasowych plików cookie sesji, jak i stałych plików cookie. Sesyjne "cookies" przechowują dane tylko wtedy, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do sieci, a stałe "cookies" przechowują dane w terminalu, dzięki czemu są one dostępne i wykorzystywane w więcej niż jednej sesji.

W zależności od celu, w jakim przetwarzane są dane pozyskane za pomocą plików 'cookies', serwis może wykorzystywać:

"Cookies" techniczne

Są to te, które umożliwiają użytkownikowi poruszanie się po stronie internetowej lub aplikacji i korzystanie z różnych opcji lub usług, które w niej istnieją. Np. kontrolowanie ruchu i komunikacji danych, identyfikowanie sesji , uzyskanie dostępu do części strony internetowej o ograniczonym dostępie, zapamiętanie elementów składających się na zamówienie, składanie prośby o rejestrację lub udział w wydarzeniu, używanie elementów bezpieczeństwa podczas przeglądania i przechowywania treści do emisji filmu lub dźwięku.

/Pliki Cookie/ personalizacja

Są to te, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do usługi z pewnymi ogólnymi cechami predefiniowanymi w jego terminalu lub które sam użytkownik definiuje. Na przykład język, typ przeglądarki, przez którą uzyskujesz dostęp do usługi, wybrany projekt treści, geolokalizacja terminala i konfiguracja regionalna, z której uzyskujesz dostęp do usługi.

"pliki cookie" reklamowe

Są to takie, które pozwalają na efektywne gospodarowanie powierzchniami reklamowymi, które zostały umieszczone na stronie internetowej lub aplikacji, z której świadczona jest usługa. Umożliwiają dostosowanie treści reklamy tak, aby była ona istotna dla użytkownika i aby uniknąć wyświetlania reklam, które użytkownik już widział.

"Pliki Cookie" do analizy statystycznej

To takie, które umożliwiają śledzenie i analizę zachowań użytkowników na stronach internetowych. Informacje gromadzone za pomocą tego typu plików "cookies" są wykorzystywane do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platformy oraz do tworzenia profili nawigacji użytkowników tych stron, w celu wprowadzania ulepszeń w serwisie na podstawie danych o użytkowaniu wykonane przez użytkowników.

"Pliki cookie" osób trzecich

Na niektórych stronach internetowych można zainstalować "pliki cookie" stron trzecich, które umożliwiają prowadzenie i ulepszanie oferowanych usług. Na przykład usługi statystyczne z Google Analytics i Comscore.

Jeśli zablokujesz korzystanie z "pliki cookie" w swojej przeglądarce, niektóre usługi lub funkcje serwisu mogą być niedostępne.